કેટલાયે માનવો આવી ગયા by Dilip Gajjar

  

કેટલાયે   માનવો   આવી    ગયા 

ખૂબ  થોડા  જિન્દગી જીવી  ગયા 

ગામથી  તો  શ્હેરમાં જઈને વસ્યા 

શહેરથી   પરદેશમા  પ્હોચી  ગયા 

આમ  અમને  આ ધરા નાની પડી 

ચન્દ્ર  પર  ને   મંગળે  ઉડી  ગયા 

માનવીના  મન  સુધી તો ના ગયા 

ઈશને   પાડોશમાં    ચૂકી    ગયા 

ધ્યેય   વિનાની  ગતિથી   દોડતાં 

આખરે  પાછા  ઘરે  આવી  ગયા 

આવતા  ઘરમાં  જરા  મોડુ  થયું 

ક્યાં મને મૂકી દિલીપ, ચાલી ગયા


by dilip gajjar
from collection of gazal, Anterdeep

 

2 thoughts on “કેટલાયે માનવો આવી ગયા by Dilip Gajjar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s