ખુશી આવી ઘરમાં

        

        આ દિલમાં  ચમનમાં  યુ.કે.માં લેસ્ટરમાં          

ખુશી વ્યાપી કારણ ખુશી આવી ઘરમાં 

વસંતોના ફૂલો  કહે  છે હસીને

ખુશીનેા છે અવસર બધા છે અસરમાં 

છે અંતરમાં ઉત્સવ સહજ અસ્તિત્વનો

ભલે ખાલિપો વ્યાપ્યો સૂના શહેરમાં 

નહિ કંઈ ઉદાસી નથી કોઈ ટેન્શન

અજબનું છે વિસ્મય ખુશીની નજરમાં    

બદલતો ઋતુરાજ મેઘા ય ગરજે  

છતાં ફૂલ ખિલતાં જીવનની ડગરમાં

dilip gajjar

3 thoughts on “ખુશી આવી ઘરમાં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s