પ્યાર જોવા દે

4574825taj-mahal-from-along-the-yamuna-river-at-dusk-india-posters

પ્યાર જોવા દે

સીલી મારી સજનીનો મને શણગાર જોવા દે

દમકતા તાજની છાયામાં એનો પ્યાર જોવા દે

તું સુંદરતમ છે અંતે તાજ પણ બોલી ઉઠ્યો આજે

ઝલક તારી નજાકતની તું વારંવાર જોવા દે

છબી લાવું નજરની સામે તારી કેટલી વેળા

છતાંયે દિલ મને કહે છે ફરી એકવાર જોવા દે 

છલકતાં જામની પેઠે ગઝલ ઉભરાય છે મારી

ગઝલનું રુપ ધારણ કરતા આ અશઆર જોવા દે

ક્ળી જાશે જગત ‘સિરાજ’ ના દિલની પરિસ્થિતિ

જરા તું એને મારો ભાવભીનો પ્યાર જોવા દે

િસરાજ પટેલ,બોલ્ટન

અશઆર=પંકિત, ક્ળી જાશે=સમજી જશે

from his recently published  book ‘from London With Love’

2 thoughts on “પ્યાર જોવા દે

 1. શેખાદમ આબુવાલા નું મુક્તક યાદ આવી ગયું…

  દમકતો ને ચમકતો શાહજહાંનો મહેલ જોવા દે
  મને ધનવાન મજનૂએ કરેલો ખેલ જોવા દે
  પ્રદર્શન કાજ ચાહત કેદ છે જેમાં જમાનાથી
  મને એ ખૂબસૂરત પથ્થરોની જેલ જોવા દે

  અશઆર એ ગઝલનાં શે’રનું બહુવચન છે એવું મને હાલમાં જાણવા મળ્યું છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s