સાપ્તાહિક ગઝલ-અદમ ટંકારવી

dscn0846_2

સાપ્તાહિક ગઝલ

સોમવારે પારણું બંધાય છે

બોખા દાદીમા બહુ હરખાય છે

ઘુઘરા વાગે છે મંગળવારના

ને પછી હાલરડું પુરું થાય છે

બુધવારે સોટી ચમચમ વાગતી

વિદ્યા ઘમઘમ કરતી આવી જાય છે

ને ગુરુવારે મળે રુમઝુમ પરી

શુક્રના પ્રભાતે ઉડી જાય છે 

થાક લાગે છે શનિવારે બહું

ને કબરમાં ટાંટિયા લંબાય છે

હા રવિવારે તો છુટ્ટી પાળીએ

ત્યાં જ મૃત્યુઘંટ વાગી જાય છે

-અદમ ટંકારવી


Adam Tankarvi(in Center) presenting gazal & conducting Mushaira, Launching book of Siraj patels  ‘ from London With Love’.

19th Octo. Bolton Tri-Lingual Mushaira ( Ahmad Gul on Left) Photo by Dilip Gajjar

4 thoughts on “સાપ્તાહિક ગઝલ-અદમ ટંકારવી

  1. ઉર્દૂ કવિએ પોતાની પહોંચ પ્રમાણે,ઉમ્રે દરાઝ(લાંબી)માં ચાર દિવસજ માંગેલા.અને તેમાં પણા, બે આરઝૂના+બે ઇંતેઝારના= માંગકે લાયેથે ચાર દિન.. વાત પુરી
    ગુજરાતી ને કોણા શું શાં પૈસા ચાર કહે છે? આપણા કવિએ તો આખા અઠવાડિયનોજ સોદો કરી, કાર્યક્રમ ઘડી કાઢ્યો.અને એ અઠવાડિયાં કેટલાં એ ગોપિત છે. ભારે કરીને..

  2. Adam Tankarvi is really a great poet. What a poem integrating the whole life span in seven short-lived stages starting from the Birth on Monday till death on Sunday. Its a philosophy of KSHNaBhangoor life posing lots of hidden questions as to why human race is so much tempted towards worldly entities when every body kinows that life is so short.

    Siraj “Paguthanvi”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s