આદિલ મન્સૂરીને મુક્તાંજલિ -અહમદ ‘ગુલ’

heart

આદિલ મન્સૂરીને મુક્તાંજલિ -અહમદ ‘ગુલ’


સતત તો કોણ લખવાનું હવે,આદિલ 

વળાંકે  કોણ  મળવાનું  હવે, આદિલ 

ગઝલના આયનાઘરની દિવાલો ‘ગુલ’

ફરીથી  કોણ  ચણવાનું  હવે, આદિલ 

****


‘સતત’  એક ‘પગરવ’ રણકતો રહેલો 

‘વળાંકે’   વળાંકે    ગુજરતો   રહેલો 

ગઝલ આયનાઘરમહીં  યાદ છે ‘ગુલ’ 

સતત  એક આદિલ ઉભરતો  રહેલો

****

   Ahmad Lunat ‘ Gul’, Batley, Yorkshire

Illustration by DG.

3 thoughts on “આદિલ મન્સૂરીને મુક્તાંજલિ -અહમદ ‘ગુલ’

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s