મુહોબત કરી છે-મહેંક ટંકારવી

heart-icon

Valentine Special


ન  પૂછો નયનમાં છે આ કેફ શાનો

અમે તો  નશીલી મુહોબત  કરી છે 

કહું કેમ  રસમય છે જીવન અમારું 

અમે  તો રસીલી મુહોબત કરી છે 

અમારા જીવનમાં અજબ ખુશખુશાલી 

છે  સંધ્યાના  રંગો,  ઉષાની  છે  લાલી 

અમે   હેતની   હોળીએ   ખેલશું    કે 

અમે   તો   રંગીલી મુહોબત  કરી   છે 

વસંતોનું રંગીન  પહેરણ પહેરી 

અમે ઘૂમશું હાથમાં લઈ ચમેલી 

તમોને ય ખુશબોમાં તરબોળ કરશું 

અમે મઘમઘેલી મહોબત  કરી  છે  

અમે  ડર   વિના  જંગલોમાં  ભટકશું 

કહેશો તો જઈ ખોદશું  પહાડને પણ 

અમે હર્ષઘેલા, ન છે ભાન અમને 

અમે  પેલવેલ્લી મુહોબત  કરી  છે 

અમે નાચવા માંડીએ ભરબજારે 

અમે ગાઈએ ગીત એના મિલનનાં

રિવાજોની  અમને જરાયે પડી  ના 

અમે  તો છકેલી મુહોબત  કરી  છે 

ભલે કેદ પૂરો કે અગ્નિમાં નાંખો 

ભલે શૂળીએ પણ ચઢાવો અમોને 

નહીં મૂકીએ માર્ગ એની ગલીનો 

અમે તો હઠીલી મુહોબત કરી છે 

કટોરા અમે ઝેરના ઘોળીએ તો 

અનલહક અનલહક અમે બોલીએ તો 

તમે એમ સમજી ક્ષમા આપજો કે 

અમે છેલવેલ્લી મુહોબત કરી છે  


-મહેંક ટંકારવી, બોલ્ટન 

તેમના ‘પ્યાસથી પરબ સુધી…’ ગઝલ સંગ્રહમાંથી સાભાર

Illustration by Dilip Gajjar

2 thoughts on “મુહોબત કરી છે-મહેંક ટંકારવી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s