જાણે કે બીજી છોકરી નથી -અદમ ટંકારવી

poonamswiss-for-leicgur

Valentine Special Gazal


છે  તોર  એનો એવો  કોઈની પડી  નથી 

આ  શહેરમાં જાણે કે બીજી છોકરી નથી 

અધ્ધર ઉપાડી કોઈએ સપનામાં એકવાર 

બસ ત્યારથી ધરતી ઉપર પગ મૂકતી નથી 

પ્રતિબિંબ પણ  કોઈનું એમાં હોવું જોઈએ 

એ કાચની  તકતી  જ ફકત  આરસી નથી

એ હોઠ શું જે હોઠ પર ના હોય તારું નામ

એ આંખ શું જે આંખમાં તારી છબી નથી 

એણે તેં  કેટલી તો  ફટાવી  દીધી  ‘અદમ’ 

કે આ ગઝલ કોઈને હવે ગાંઠતી નથી  

-અદમ ટંકારવી, બોલ્ટન યુ.કે.

Photo by DG photography Leicester

1 thought on “જાણે કે બીજી છોકરી નથી -અદમ ટંકારવી

  1. એને તેં એટલી તો ફટાવી દીધી ’અદમ’

    કે આ ગઝલ કોઈને હવે ગાંઠતી નથી

    Gujarati Gazal has entered into a new phase in the begining of 21st Century and now a days one can write Gazal on any subject one chooses. Sky is the limit and no wonder Adam Tankarvi is so popular in America,Canada,UK,Maskat,Dubai & India. He is the BEST COMPERE as well-

    Adam is the pioneer of GujLish Gazals-

    Siraj Patel “Paguthanvi”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s