માત છે મહાન !

મિત્રો આ વર્ષે મધર્સ ડે નિમિત્તે મારી એક તાજી રચના..આશા છે ગમશે

maat-chhe-mahan-web

Advertisements

6 thoughts on “માત છે મહાન !

  1. Very nice poem. Unfortunately, We don’t appreciate our mother until we become a parent. Mother is the bank where we deposit all our hurts and worries. There is a Irish proverb- A man loves his sweetheart the most, his wife the best but his mother the longest.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s