મારી ઓળખણ-શોભા જોશી

bluebellheart1    

ારી ઓળખણ

મારી ઓળખાણ જો પૂછો તો કહું કે

હું તો મીઠી એ મોરલીનો સૂર

માધવની રાધાને પ્રાણથીય પ્રિય

એ તો તાણી લાવે લાગણીના પૂર


મારી ઓળખાણ જો પૂછો તો કહું કે

હું તો રુમઝૂમતું ગુલમહોર ફૂલ

વાવડાની સંગાથે કરતું હું ગોથડી

ને કરતું ગમતાનો ગુલાલ મહામૂલ


મારી ઓળખાણ જો પૂછો તો કહું કે

હું તો પ્રિયજનનો મોંઘેરો પતર

જેને ઉકેલી ઉકેલીને હરખાતી

ઓલી છાંટતી પ્રેમના અત્તર


મારી ઓળખાણ જો પૂછો તો કહું કે

હું તો, ”આપણની” નવી પરિભાષા

હુંં-તું નો છેદ ઉડાડીને એ તો

ઉગતી નવી અંતરની અભિલાષા

-શોભા જોશી, લેસ્ટર 


2 thoughts on “મારી ઓળખણ-શોભા જોશી

 1. Are Wah-Tame to Kavyitri chho!!
  The poem is beutiful- I liked the following.

  મારી ઓળખાણ જો પૂછો તો કહું કે

  હું તો, ”આપણની” નવી પરિભાષા

  હુંં-તું નો છેદ ઉડાડીને એ તો

  ઉગતી નવી અંતરની અભિલાષા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s