બાયો ચડાવીશું-બાબર બંબુસરી

IMG_1102_2બ્લેકબર્નમાં તા.૧૭ મી મે.ના સાંજે એક ભવ્ય ગુજરાતી મુશાયરાનું આયોજન થયું છે.

યુ.કેના પંદર જેટલા કવિઓ આ કવિ સંમેલનમાં ભાગ લેશે.

બોલ્ટનના શાયર જ.અદમ ટંકારવી સંચાલન સંભાળશે.

બાબર બંબુસરીના ‘વતનપ્રેમ-2’ કાવ્યસંગ્રહનું વિમોચન પણ કરવામાં આવશે.


બાયો ચડાવીશું

નરમ માણસની પાસે તો અમે બાંયો ચડાવીશું

નઠારો હોય જો સામે તો પૂંછડી પટપટાવીશું

જો પૈસા હોય ખિસ્સામાં તો બીજું આવડે પણ શું ?

અમે પડઘમ વગાડીશું અને રંડી નચાવીશું

સુપર પાવરની સામે તો અમે ચૂં ચા નહીં કરીએ

પરંતુ અંદર અંદર તો અમે પાવર બતાવીશું

ગમે તેને પૂછો તો એ કહે પરણીને પસ્તાયા

અમે ચડ્યા તમોને પણ હવે ઘોડે ચઢાવીશું

અમે જાહેરમાં તો રોફ પણ બતલાવશું ‘બાબર’

પરંતુ ખાનગીમાં હાથ જોડીને મનાવીશું


-બાબર બંબુસરી


1 thought on “બાયો ચડાવીશું-બાબર બંબુસરી

  1. અમે જાહેરમાં તો રોફ પણ બતલાવશું ‘બાબર’

    પરંતુ ખાનગીમાં હાથ જોડીને મનાવીશું

    -બાબર બંબુસરી
    very nice
    Ramesh Patel(Aakashdeep)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s