પ્રેમ જોવો છે તો-મુસાફિર પાલનપુરી

IMG_1543ગઝલ

પ્રેમ જોવો છે તો દ્વારે આવકારીને જુઓ

એ ન લાગે ઠીક તો જાતે પધારીને જુઓ

આમ નીરખી નહિ શકો આ દર્દમય દિલને તમે

આંખ પરથી ગર્વના પડદા ઉતારીને જુઓ

સ્હેજમાં દિવાનગીનો ભેદ સમજી નહિ શકો

પ્રેમની પાછળ પ્રથમ સર્વસ્વ હારીને જુઓ

હરકદમની ઓથમાં મંજિલ છુપી છે દોસ્તો,

માત્ર ખામી તો છે, જોવામાં જ ઢાળીને જુઓ

એજ છે સૌ પ્રેમીઓની જિન્દગી કેરો ચિતાર

કંટકો વચ્ચે મહેંકતી પુષ્પ ક્યારીને જુઓ

દર્દ સૌ તમને તમારા અલ્પ દેખાશે પછી,

બે ઘડી સાથે મુસાફિરના ગુજારીને જુઓ

-મુસાફિર પાલનપુરી

Photo by D.Gajjar,7th Floor Sahyadri ,National Highway, Amd.


6 thoughts on “પ્રેમ જોવો છે તો-મુસાફિર પાલનપુરી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s