સપનાની વાત સાચી પડે તો ગઝલ કહું

હસતો ચહેરો રાખીને પરદેશમાં ફરતાં રહ્યાં

પણ વતનની યાદથી લ્યો ,આંખ આ ભીંજાઈ ગઈ

આજે કવિમિત્ર હારુન પટેલ ની એક ગઝલ રજુ કરું છુ.આશા છે  રસિકોને ગમશે,


taras ekગઝલ

સપનાની વાત સાચી પડે તો ગઝલ કહું

તારી કશેક ભાળ મળે તો ગઝલ કહું

અજવાશ આ કેવો કે દઝાડે છે રોમરોમ

સૂરજ આ અવદશાનો ઢળે તો ગઝલ કહું

કરવી છે વાત મારે વાત વિગતવાર ઝ્ખ્મની

દિલમાં જરાક દર્દ વધે તો ગઝલ કહું

જીવનના સીધા સાદા સવાલોમાં રસ નથી

પ્રશ્નોમાં જરા ગૂંચ પડે તો ગઝલ કહું

દૌબારા, વાહવાહનો ઘોંઘટ શું કરું

દિલથી કોઈ ઈર્શાદ કહે તો ગઝલ કહું

મારું તમારું એમનું છે દર્દ આ દિલમાં

આ દર્દથી રાહત જો મળે તો ગઝલ કહું

દુર્ભાગ્ય મારું એવું કે તું તો મળી નહીં

તારા જ જેવું કોઈ મળે તો ગઝલ કહું

‘હારુન’ સમી સાંજમાં અંધારું થઈ ગયું

યાદોના દીપ દિલમાં જલે તો ગઝલ કહું

-હારુન પટેલ,બોલ્ટન

તેમના ‘તરસ એઅક દરિયાની’ ગઝલ સંગ્રહમાંથી

4 thoughts on “સપનાની વાત સાચી પડે તો ગઝલ કહું

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s