ફૂલ, કળી, તરુવર ને પક્ષી સુંદર છે

Rose1ગઝલ

ફૂલ, કળી, તરુવર ને પક્ષી સુંદર છે

કારણ કે ઉપવનનો માળી સુંદર છે

ઝરણાં, સાગર, પર્વત, વૃક્ષો ને માનવ

દ્રુષ્ટિ હો તો દુનિયા આખી સુંદર છે

મનભાવન રંગો જેમાંથી નીતરતાં

ચિત્રકારની પીંછી કેવી સુંદર છે !

શા માટે ત્યાં ભાત પડે ના રંગીલી

કોડીલી કન્યાની હથેળી સુંદર છે

કેફ હશે કેવો હું ‘સાગર’ શું જાણું

અલબત એ સાકી ને સુરાહી સુંદર છે.

-કિશોર ‘સાગર’

Photo-Dilip Gajjar

3 thoughts on “ફૂલ, કળી, તરુવર ને પક્ષી સુંદર છે

 1. શા માટે ત્યાં ભાત પડે ના રંગીલી
  કોડીલી કન્યાની હથેળી સુંદર છે

  Vaah

  Really SAGARA chhalakyo

  Enjoyed

  Ramesh Patel(Aakashdeep)

 2. ને માનવ
  દ્રુષ્ટિ હો તો દુનિયા આખી સુંદર છે
  મનભાવન રંગો જેમાંથી નીતરતાં
  ચિત્રકારની પીંછી કેવી સુંદર છે !
  Nice Rachana ! Nice Rose !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s