આજ મૌનનું બંધ શિવાલય ખૂલ્યું-આદિલ મન્સૂરી

GetAttachment-1.aspx

આજ

આજ મૌનનું બંધ શિવાલય ખૂલ્યું,

અંધકારનો સર્પ સરકતો

શંકરની ગરદનમાં,

નંદી હમણાં

ખરી પછાડી; પુચ્છ ઉછાળી

ધસી આવશે,

કરોળિયાનાં જાળાઓમાં

શિંગ ભરાતાં

ખચકાશે; અટવાશે,

ત્યારે

દેહ ઉપરથી

ભસ્મ ઉડીને પંથ ચીંધશે,

ઘંટારવની સૌરભ પ્રસરે કુંજે કુંજે,

આજ સકલ બ્રહ્માંડ શબ્દનું ઝૂલ્યું,

ખૂલ્યું ખૂલ્યું

આજ મૌનનું બંધ શિવાલય ખૂલ્યું.


-આદિલ મન્સૂરી

તેમના ‘સતત’ કાવ્ય સંગ્રહમાંથી

2 thoughts on “આજ મૌનનું બંધ શિવાલય ખૂલ્યું-આદિલ મન્સૂરી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s