સાગરનો તાગ ના મળે ડૂબી ગયા વિના-Siraj Patel

સહારો

પ્રેમને જ્યારે વફાનો સાથ મળતો જાય છે

સિલસિલો એ પ્યારનો મજબૂત બનતો જાય છે

બિન સહારે ઝોલાં ખાતી ને હતી અટવાયેલી

‘સિરાજ’ નૌકા ને કિનારો આજ મળતો જાય છે

સાગરનો તાગ ના મળે ડૂબી ગયા વિના

પાપી હદયને જાતે અજવાળી નાખશો તો

ધોવાય જાશે પાપ  પણ કાશિ ગયા વિના

મળશે નહીં  જીવનમાં અમનો અમન કદી પણ

લાલચ ને મોહમાયા વીસરી ગયા વિના

ચાલ્યા ગયા જગતથી ઉમરાવ બાદશાહો

ધન-સંપતિ ખજાનો બાંધી ગયા વિના

મળશે તો ચેન કઈ રીતે મળશે કહો ‘સિરાજ’

દુનિયાના ઝંઝાવાતથી છુટી ગયા વિના

-સિરાજ પટેલ ‘પગુથનવી’

તેમના સંગ્રહ ‘ફ્રોમ લંડન વીથ લવ’ માથી સાભાર, અમનો અમન = શાંતિ

1 thought on “સાગરનો તાગ ના મળે ડૂબી ગયા વિના-Siraj Patel

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s