દિકરા જોયા!!

દીકરા ગમે તેવા કપાતર પાકે પણ મા તે મા હોય છે.મા તારાં વ્હાલનું ઝરણ મેં સુકાતા ન જોયું.પેલી કહેવત છે ને કે માં ને મારવાં આવતાં દીકરાને ઠેસ લાગી તો માંના ગળામાંથી શબ્દો નીકળ્યા ખમા મારાં દીકરાને.બસ આ મા છે..

9 thoughts on “દિકરા જોયા!!

  1. મા. શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ પોપટભાઈ

    સરસ અર્થ સભર રચના રહી છે, વાંચવી ગમી. મને વધારે ગમતી પંક્તિઓ !!! નંબર પાંચ થી દસ રહી

    મારી દ્ષ્ટીથી જોડણી માટે પંક્તિ, એક,બે,ચાર, છ, આઠ અને બાર ના અંતે ” જોયાં ” ને બદલે જોયા અને આઠમી પંક્તિમા જ બીજો શબ્દ ” ખાઉધરાં ” ને બદલે ખાઉધરા હોવો જોઈએ. (અનુસ્વાર સાથે નાન્યતર જાતિ બની રહે છે.)

  2. માવતરના એ વહાલને માણ્યા પછી નગુણા થાય તો

    સાચે જ લાજવાનું અને આ ભાવ વ્યંગસભર આપે વહાવ્યો.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s