जीवनम-सर्व-भूतेषु/સંબંધનો સેતૂ

મિત્રો, આપની સમક્ષ રજુ કરુ છુ એક તસ્વીર અને થોડી પંક્તિ

આશા છે ગમશે

સંબંધનો સેતૂ

जीवनम सर्व भूतेषु

જીવન છે મધુર ગીત ગવાય જાય  તો

જીવન છે પરમ પ્રીત પમાય જાય  તો

જીવન છે રીત સમજાય  જાય તો

જીવન છે સ્મિત ઝીલાય જાય તો

જીવન છે હાસ્ય ઉભરાય જાય તો

જીવન છે સંબંધ સેતૂ પાર જવાય તો

જીવન છે કાવ્ય સર્જાય જાય તો

જીવન છે દિવ્ય દેખાય જાય તો

જીવન છે તસ્વીર ઝડપાય જાય તો

જીવન છે અબઘડીમાં પકડાય જાય તો

જીવન છે એક લક્ષ્ય સંધાય જાય તો

જીવન અમોલ ઉત્સવ ઉજવાય જાય તો

દિલીપ ગજ્જર , લેસ્ટર