‘અનમોલ’ આલ્બમ !!!મધુરા સૂર અને સંગીત કવિના બોલ  લાવ્યા  છો,
તમે તો ગુર્જરીની ભેટ આ ‘અનમોલ’ લાવ્યા છો

કળા તેની સીમાએ જઈ ઈબાદત થઇ જતી તેની

કદર  ઓછી પડે  તેવી  કલાનો  તોલ લાવ્યા  છો

-દિલીપ ગજજર,

 Advertisements

સફરમાં સાથ તારો તો ક્ઠીન પંથેય ચાલું છું- મુક્તક

મિત્રો, પાનખરની શરુઆત થઈ રહી છે ત્યારે… આપની સમક્ષ રજુ કરું છું તસ્વીરની સાથે એક મુક્તક…

 

શિશુ પૈગામ દેવા સ્વર્ગથી જો અવતર્યા લાગે

મુક્ત કંઠે પ્રેમકેરા ગીતનું ગુંજન કરો, અન્ય સૌ ભેદો ભરમનું જગથી નિકંદન કરો
ના થવું હિંસાના સાધન હોય જો તાકાત તો, ફૂલ નહિ તો પાંદડીનું કમસે કમ સર્જન કરો

સાગર તર્યા લાગે !!

શિશુ પૈગામ દેવા સ્વર્ગથી જો અવતર્યા લાગે

ગઈ નિર્દોષતા નરની બુરા કૃત્યો વધ્યા લાગે

વસંતે જો ચમન સૌ ફૂલથી હર્યાભર્યા લાગે

ખિજામાં જ્યાં જુઓ ત્યાં વૃક્ષથી પર્ણો ખર્યા લાગે

બુઢાપામાં જવાનીને કરું છું યાદ તો લાગ્યું

ઉછળતા મોજાઓ આવી કિનારે સૌ ઠર્યા લાગે

કદી વાદે ચડે નરનાર તો મરચાં સમાં તીખા

મસાલે રાગ્દ્વેશોના ભર્યા સંભારિયા લાગે

અનુયાયી અજબની અંધશ્રદ્ધામાં રચ્યા રહેતા

ડૂબે ખાબોચિયામાં તોય પણ સાગર તર્યા લાગે

ફકત વ્યવહાર ના ચાલે કસોટી થાય છે સતની

પ્રભુભક્તિ અને અધ્યાત્મમાં ઢોંગ જ નર્યા લાગે

ગુરુ ,ભાર્યા, પ્રભુ, પૈસો, સહુ સારું બને મારું

બધે આહાર, નિંદ્રા, ભય, ન જુદી દિનચર્યા લાગે

ના પ્રગટ્યા દીપ અંતરના હરિ ના વિશ્વમાં જોયા

વિષય વિકારના શિકાર થઇ હર્યા ફર્યા લાગે

‘દિલીપ’ જઈ જૂઠના  શરણે હજારો સત્ય સ્વીકારે ?

ગયા દોરાઈ જ્યાં ત્યાં ભ્રમમાં જીવ્યા મર્યા લાગે

-દિલીપ ગજજર

उन्नत मानव जीवन-दिलीप गज्जर

उन्नत मानव जीवन
मानवताका   बीज  हृदयमे   जब   अंकुरित  होता   है
सृष्टिबागमे   मानव  जीवन   तब  विकसित   होता  है
चित्त  वृत्तिके   रंगीन   पत्ते  पतजड़में  गिर जाते  फिर
नए  गुणों  की बहारसे तरु   नवपल्लवित   होता   है
कृतज्ञता  और  भाव पूर्णता,  कार्य प्रवणता, अस्मिता
दैवी  गुणसे   मानव   सच्चा  मानव  साबित  होता  है
ऊँची डिग्री नौकरी  अच्छी  जिससे  कमाई  ज्यादा  हो
जिव जगत जगदीश जानकर कौन सुशिक्षित  होता  है
मेरा  कुछ  भी  है  कहा  निर्लेप   करम  बस  भक्त  करे
इश्वर  से  पाया   जानकर   इश्वरको  अर्पित  होता   है
दुर्गुण  की  दुर्गंघ  छुपाने   दम्भी  चेहरा   खूब  सजाया
शीलकी   शुश्बुसे  ही   मानव   गौरवान्वित  होता   है
पथ्थर  पर ही  झूकने पर   दिल  पथ्थर  जैसा  हो  गया
दिलका  साज  बजे  तो  जीवन प्यारका गीत  होता है
सबकुछ  होने पर  भी  जीवन  झुठा  सपना  लगता  है
ढाई   अक्षर  कहनेवाला ही  एक मनमीत   होता   है

दिलीप गज्जर

Kankaria lake, Amdavad
photo DGajjar