સફરમાં સાથ તારો તો ક્ઠીન પંથેય ચાલું છું- મુક્તક

મિત્રો, પાનખરની શરુઆત થઈ રહી છે ત્યારે… આપની સમક્ષ રજુ કરું છું તસ્વીરની સાથે એક મુક્તક…

 

3 thoughts on “સફરમાં સાથ તારો તો ક્ઠીન પંથેય ચાલું છું- મુક્તક

  1. બસ એટલું કે એના ઉપર મારો હક નથી,
    એથી વિશેષ પ્રેમમાં કોઈ ફરક નથી.

    કેવું મૂગું દરદ છે આ પહેલા મિલાપનું !
    ધડકી રહ્યું છે દિલ અને દિલ બેધડક નથી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s