જેને સર્જ્નમાં રસ છે !

Snow Drops Hearts Photo by DGajjar
પ્રિય મિત્રો, વિશ્વકર્મા જયંતિ નિમિત્તે, થોડી પંક્તિઓ રજુ કરું છું આશા છે ગમશે.
કેટલાં વિરોધ કે અવરોધ કરતા હોય છે
ખૂબ થોડાં સત્યને સાકાર કરતા હોય છે
વિશ્વકર્મા વંશ છું ના ધર્મ મારો ધ્વંસનો,
જગમહીં કલાકાર સરજન શ્રેષ્ઠ કરતા હોય છે

નાચો ગાઓ કરો આનંદ ईशावास्यम ईदम सर्वम
જગે વસંતનો ઉત્સવ, ક્યાં   नैराश्यम ईदम सर्वम
રડે જન્મી રડે મરતાં जीवन रोना है क्या लल्लू ?
સદા હસતા રહી ફેલાવી દો,  हास्यम ईदम सर्वम


જેને સર્જ્નમાં રસ છે
તેના જીવનમાં કસ છે

સુંદર નજરે જોયું તો
તુજ ચેહરો ખૂબ સરસ છે

સ્નેહના મીઠા લાડૂ વ્હેંચો
વિશ્વકર્મા તેરસ છે

હિતકારત પ્રવૃત્તિમાં
સાહિત્યે બસ સબરસ છે !

છે માયાવી ક્ષણભર તો પણ
સપનામાં સૌને રસ છે !!

નિરાશા વ્યાપી મનમાં
તેમાં ના કંઈ રસકસ છે

પ્રેમ પ્રિયાનો ના ભૂલાતો
પ્રેમભર્યું દિલ ખૂબ સરસ છે

તું ના મારો, તો પણ તારો
‘દિલીપ’ અંતિમ વારસ છે !

 

પ્રેમનો દિન છે જગે હાય વેલેન્ટાઈન દિન છે ખરે !(આરતિ)

મિત્રો, આજે હળવા રંગની વેલેન્ટાઈન ડે નિમિત્તે રચના રજુ કરું છું..કોમ્પ્યુટર કીબોર્ડના સમયમાં કલમ થી લખવાનું સાવ ભૂલાય ન જાય માટે આજે હસ્તાક્ષરમાં…આશા છે આપને ગમશે…આરતિ જેવા ઢાળમાં…..
પ્રેમનો દિન છે જગે હાય વેલેન્ટાઈન દિન છે ખરે !( આરતિ)

સોળ વર્ષના સ્વપ્ન લઇ સાઈઠે સરતી હોય છે

KirtimandirDG
कामातुराणाम भयं न लज्जा
(વાસના શિકારીને ભય કે  શરમ નડતી નથી)
योगः चित्तव्रुत्ति निरोधः
મનની વ્રુત્તીઓને સંયમિત કરવી તે યોગ છે
*****
સોળ વર્ષના સ્વપ્ન લઇ સાઈઠે સરતી હોય છે
ઘરડી ઘોડી લાલ લગામ  થઇનેય ફરતી હોય છે
કોઈના ખેતરમાં તે નિરલજ્જ ચરતી હોય છે
દોસતોને તે લડાવી શત્રુ કરતી હોય છે
ભેંસની સામે પ્રમાણીક થઈ કરો જો ભાગવત
ખોપડીમાં વાત તેની ક્યા ઉતરતી હોય છે
ચેટ જાળે રાહ જોતાંને  કરે લોલૂપ ને,
ખાઈમાં પાડી સ્વયં પોતેય મરતી હોય છે
છાશવારે સાથી બદલે શી વફા કે દોસતી
યોગ્ય કે અયોગ્ય ભ્ર્ષ્ટા ના નિરખતી હોય છે
કામ આતૂરને કશી લજા શરમ ક્યાથી નડે ?
કોઈપણ નીતિ નિયમથી ક્યાં તે ડરતી હોય છે
ચિત્ત વ્રુત્તિની જ નારી આગ થઈ ભડકી ઉઠે
ધ્યાનની વર્ષા વડે જ્વાલાઓ ઠરતી હોય છે
-દિલીપ ગજજર