તારી મારી વચ્ચે છે તે અંતર સારું

DGimage14
તારી મારી વચ્ચે છે તે અંતર સારું

અંતરથી અંતર લાગે છે સૌને પ્યારું

હોય અતિશય પાસે જોવું મુખડું મુશ્કેલ,
પણ લાગે નયનો વચ્ચેનું અંતર ન્યારું

દીર્ઘ શીયાળા બાદ ફૂટ્યા અંકૂર મજાના
એ અંકુરથી ખુશ્બુના અંતર પર વારુ

આકાશી ગોખે તું રહેજે તારક થઈને,
તને ન નડશે અમાસનું કાળું અંધારું

કરમાં કર દીધા તા કોમળ ભાવી જોવા
હાક દઈ આનંદથી તવ નામ પોકારું

હી હી હી ખી ખી ખી કરતા ભક્તો તારા
રાખીશ નહિ અંતર તો જાશે ગુરુપદ તારું

વ્યક્તિગત ઘટના પુરતો કઈ પ્રેમ સીમિત ના
વ્યક્તિત્વ વિસ્તરશે છૂટશે તારું મારું

એક બીજાના દિલમાં ભળતા દ્વૈત ઓગળે
હું એવા અદ્વૈત ઉપર તન મન ઓવારું
-દિલીપ ગજજર

31.03.14 લેસ્ટર

Image by DGajjar