જગ આખામાં કોણ સુંદર ?

જગ આખામાં કોણ સુંદર ?
જેને ચાહો તેજ સુંદર
દિલમાં તારી છબી વસી ગઈ,
પ્રેમલ સ્નેહલ અનુપમ સુંદર
-દિલીપ ગજજર.

KonSunder

Advertisements
Posted in અવર્ગીકૃત | 2 Replies