જાગતું કોઈ નથી

પ્રિય મિત્રો, આપ સમક્ષ મારી એક રચના રજૂ કરું છું,..
પ્રતિભાવની આશા સહ……
-દિલીપ ગજજર

koi nathi

Advertisements
Posted in અવર્ગીકૃત | 5 Replies