જાગતું કોઈ નથી

પ્રિય મિત્રો, આપ સમક્ષ મારી એક રચના રજૂ કરું છું,..
પ્રતિભાવની આશા સહ……
-દિલીપ ગજજર

koi nathi

5 thoughts on “જાગતું કોઈ નથી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s