સ્વીકાર છે………

મિત્રો,આપની સમક્ષ મારી એક રચના મારી લીધેલ તસ્વીર સાથે રજુ કરું છું આશા છે ગમશે
દિલીપ ગજજર

Swikar chhe

Advertisements
Posted in અવર્ગીકૃત | 6 Replies