પતંગો આભમાં/Muktak

MakarSnkranti18
Dear Friends, Happy Makar Sankraanti with,…
મોજને માટે ઉડે ઊંચે પતંગો આભમાં
કાપવાનું માપવાનું ત્યાંય પેંઠુ રાજકારણ !
મુક્તિની પણ છે મજા જો દોર તેના હાથમાં,
નમ્ર થઈને શાનથી જીવી જવાનું તું જ કારણ !
દિલીપ ગજ્જર 14/1/18

1 thought on “પતંગો આભમાં/Muktak

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s