પ્રેમનો દિન છે જગે હાય વેલેન્ટાઈન દિન છે ખરે !(આરતિ)

મિત્રો, આજે હળવા રંગની વેલેન્ટાઈન ડે નિમિત્તે રચના રજુ કરું છું..કોમ્પ્યુટર કીબોર્ડના સમયમાં કલમ થી લખવાનું સાવ ભૂલાય ન જાય માટે આજે હસ્તાક્ષરમાં…આશા છે આપને ગમશે…આરતિ જેવા ઢાળમાં…..
પ્રેમનો દિન છે જગે હાય વેલેન્ટાઈન દિન છે ખરે !( આરતિ)

મૂછો હોય તો હોય કાકાના જેવી !

 

બહુ ઓછા લોકો હસે ને હસાવે
મળે ચાર હાથો ને ચોષઠ ખિલાવે
પરાયા દુ;ખે સહુ હસી પણ  ઉડાડે
કલાકાર ખુદપર હસીને હસાવે
દિવાળી ધૂળેટીના તહેવાર તો પણ
વગર વાંકે માતમ  ઘણા જન મનાવે
સ્વયં સુધર્યા વિણ ઘણા જગ સુધારે
જાણે પાઠ પોપટ બીજાને ભણાવે
કોઈ જાદુ મંત્ર  ને માથા ધૂણાવી
ભલા લોકને ઠગ તો મૂરખ બનાવે
રુદન જાણે કોઠે પડી ગયું છે એવું
કોઈ જો હસે લોક પાગલ ઠરાવે
જગત છોડી જાતાં રડે તે તો સમજ્યા
તરત જન્મતા છોરુને પણ રડાવે
ગ્રહો હસ્ત રેખા બતાવી દે જોષી
નડે ખુદ સ્વયંને તે ક્યાંથી બતાવે
કાકાનો કેકારવ કવિનો ગુંજારવ
દવા કાઠીયાવાડી દઈ દઈ હસાવે
મૂછો હોય તો હોય કાકાના જેવી !
મૂછો તે નકામી જે છોરા ડરાવે
જ્યાં અંતરનો વૈભવ કોઈ ના જુએ ત્યાં
‘દિલીપ’ શાયરી વિણ બીજું શું સુણાવે ?
દિલીપ  ગજજર

ચિત્ર વિમલ જોશીનું છે અર્થાત કરસન કાકાના પાત્ર થી જાણીતા લેસ્ટરના ખુબ લાડીલા યુવાન કલાકાર છે

હઝલ-સૂફી મનૂબરી

hazalમિત્રો ,આજે નવી કેટેગરી-વિભાગ શરું કર્યો હઝલનો..જેઓ નથી જાણતા, હઝલ શું છે તેમને આ હઝલથી સમજાય જશે
ટૂંકમાં કહું તો આ કાવ્યના પ્રકારમાં હાસ્યરસ હોય છે..
તમને તે હળવે હસાવશે ક્યારેક જોરથી હસાવશે…તેવી કટાક્ષયુક્ત ગઝલની બહેન કહેવાય હઝલ !!!!

મુક્તક

બાપ-દિકરો રહે છે U.K.માં,

બેઉની વચ્ચે રોજ fight છે.

બાપ છે લેંઘાના જેવો ઢીલો,

દિકરો જીન્સ જેવો Tight છે.

હઝલ

હાસ્યની વાણી હઝલ, ને રાજાની રાણી હઝલ,

સો બિમારીની  દવા ક્યાંથી તમે આણી હઝલ ?

એ બધું રાખે છે મનમાં, ખૂબ છે શાણી હઝલ,

ને કવિતા માસીની એ થાય છે ભાણી હઝલ

કોઈ કહે લૂલી છે ને કોઈ કહે કાણી હઝલ,

વરસોથી વાંચી તમે પણ ના હજી જાણી હઝલ.

એમને મન તો છે એ મક્કાઈની ધાણી હઝલ,

મામાના મન તો હજી છે ઘાંચીની ઘાણી  હઝલ

ધબકી જ્યારે એ ‘ધબાકા’માં ”સૂફી”ના દોસ્તો,

ત્યારથી લોકોએ પિછાણી હઝલ, માણી હઝલ

-સૂફી મનૂબરી