Welcome to Leicestergurjari

આ ગઝલના આયનાઘરમાં કદમ મૂકો અને

ગુર્જરી  સોળે સજી શણગાર વચ્ચે  આવશે

-આદિલ મન્સૂરી ‘લેસ્ટર ગુર્જરી’ શરુ કરવામાં તેમની પ્રેરણા પાયારુપ રહી છે તે માટે કૃતજ્ઞ છું

lgwelcome2

Welcome Illustration by : Dilip Gajjar