બલેકબર્ન -સુફી મનુબરી,

VP mushaira

બ્લેકબર્નના તા. ૧૭.૫.૨૦૦૯ ના આયોજિત મુશાયરામાં ઉપસ્થિત યુ.કેના શાયરો.

બેઠેલ પંક્તિમાં, દિલીપ ગજ્જર, પ્રેમી દયાદરવી, સિરાજ પટેલ, પથિક સિતપોણવી,સૂફી મનુબરી,હસન ગોરા.

ઉભેલ પંકિતમાં, મહેંક ટંકરવી, અહમદ ગુલ, ઈસ્માઈલ દાજી, બેદાર લાજપુરી, મધુ ચામ્પાનેરી, વસુ ગાંધી,

બાબર બંબુસરી, કદમ ટંકારવી, અદમ ટંકારવી, ઈબ્રાહિમભાઈ

બલેકબર્ન હઝલ

ઓ માય દિયર ઓ માય સન

આ ટાઉનનું નામ બલેકબર્ન

ઊઠે તે સૂતાની ઘડી,

થાક્યા ટેકરા ચડી ચડી

એક નહિં પણ એકાવન,

ભરુચીઓનું થાય દર્શન

લેંઘા જેવું ઢીલું જીવન,

કફનીનું તૂટેલું બટન.

પોત્રો ફિશ એન્ડ ચિપ્સ લાવે,

દાદાને તો ભજિયા ભાવે.

મુસાએ બિકનેલમાં અથાડી,

લાયસન ટેક્ષ વગરની ગાડી.

પટેલ બાહુક જેવો લાગે,

એને જોઈને ગોરી ભાગે.

વ્હોલીરેન્જ પર શોર બકોર,

લાગે છે કે આ લાહોર.

બાલા-કલાવામાં હું ફરું છુ,

ત્યારે ભરુચને યાદ કરું છું.

શાદીની જો સિઝન આવે,

બેન્ગોરમાં જઈ ધૂમ મચાવે.

ભરુચીઓ મહેફિલ જમાવે,

સૂરતી નાન ખટાય બનાવે.

બાબરભાઈને ગાંઠિયા ભાવે,

દશ પેનીના લઈને આવે.

જેક સ્ટ્રો પણ અહિયાં ફરતાં,

પટેલને જોઈ હલ્લો કરતાં.

લોર્ડ આદમ લેન્ગોમાં વસ્તા,

બિકનેલમાં એ જુમ્મા પઢતા.

બલેકબર્નમાં આ સૂફી ફરે છે,

ટાંટિયા એના ભજન કરે છે.

દુકાનમાં જઈ તડબૂચ ચાખે,

ડોર હંમેશા ખુલ્લાં રાખે.

અહીં ઘરોમાં તાલિમ થાય,

ચૂંટણી આવે જંગ ખેલાય.

પ્રેસ્ટનવાળી ગાંડી થાય,

જણસો લેવા બલેકબર્ન જાય.

ફાતમ ગાડી દોડાવે છે.

કપડા લેવા આવે છે.

ટેકરા ઉપર ફેંકે છે,

ખાઈને હાજી હાંફે છે.

પ્રેમી-દલાલને બાબર છે,

બલેકબર્નના એ શાયર છે.

‘સૂફી’ અહિયાં ધાંધલ થાય,

બલેકબર્ન યુ.કે. માં પંકાય.

 -સુફી મનુબરી, બોલ્ટન


1 thought on “બલેકબર્ન -સુફી મનુબરી,

  1. નથીએ બળેલું નથી કાળું એતો
    છતાં લોક શાને કહે બ્લેકબર્ન

    ભલા સૂફી કદાચ સમ જાવે અમને
    ભરૂચી તમાશા કરે બ્લેક બર્ન
    _-વફા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s